Házirend

1. A Szalonban saját felelősségemre edzek és veszek részt az órákon, illetve használom a szalon helyiségeit.

2. A tisztaságra és a higiéniára ügyelek.

3. Az eszközök épségére ügyelek, a nekem felróható károkozás esetén teljes anyagi felelősséggel tartozom.

4. Ügyelek mások testi épségére.

5. A termekbe csak műanyagpalackos italt viszek be.

6. Mobiltelefont az órák és a masszázs alatt használni tilos.

7. A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat elvégeztetem, a masszázsnál a kartont kitöltöttem.

8. Tudomásul veszem, hogy a Szalon területén a saját magam és mások biztonsága és az értékek védelme érdekében kamerák működnek, az öltözők és mosdók kivételével.

9. Utcai cipővel a terembe és a masszázsba belépni tilos.

10. Tudomásul veszem, hogy a Szalon semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért.

11. Klubtagsági és bérlet elvesztése esetén köteles vagyok 3500 forint összegben a kárt megtéríteni.

12. Tudomásul veszem, hogy a mindenkori hivatalos munkaszüneti napokon a Szalon zárva tart. 

13. Tudomásul veszem, hogy a napijegy és az alkalmas bérlet az adott alkalommal egyszeri belépésre és a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. Tudomásul veszem, hogy a bérletek csak a megvásárolt szolgáltatásra használhatók fel és minden bérlet 30 napig érvényes, kivétel a masszázsbérletek. Tudomásul veszem, hogy a bérlet lejárta miatt bent maradt alkalmakat elvesztettem és a bérlet hosszabbítására nincs lehetőségem.

14. Tudomásul veszem, hogy a jegyek, illetve a bérletek más személyre át nem ruházhatóak. Kivétel a masszázs bérletek.

15. Jelen „ BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírásával a Szalonnak a személyes adataim kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogomról való tájékoztatását a jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” hátoldalán feltüntetett tartalommal elismerem, amelynek megértése és elfogadása alapján hozzájárulásomat adom személyes adataimnak a meghatározott cél érdekében és időtartamban történő  felhasználásához és kezeléséhez.

16. Az aerobik órarend és az óratartó oktatói változásának jogát fenntartjuk.

17. Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Szalon hírlevelekkel, tájékoztatókkal és egyéb Információkkal Őt megkeresse. A Sportcentrum az adatokat semmilyen más módon nem használhatja fel és kívülállónak ki nem adhatja.

 

*A fentiekben megadott adatokat a Harmónia Szalon kizárólag a Szalont látogató személyek érdekében, valamint a Szalonba való belépés és a szolgálatok igénybevételéhez szükséges ellenőrzés céljából kezeli.

 

Vezetőség

Örs-fitness  / Örs-masszázs  – Harmónia Szalon
1144. Budapest, Kerepesi út 104

Share